Ysgol Bro Cernyw

Dosbarth Collen (Bl. 1&2)

Hafan > Plant > Dosbarthiadau > Dosbarth Collen (Bl. 1&2)

Croeso i dudalen Dosbarth Collen!

Enw’r Athrawon: Mrs Sioned Green & Mrs Sioned Hedd Jones

Dolen Gyswlt:
Os hoffech gysylltu gyda’r athrawon, y ffordd orau i wneud hynny yw drwy anfon neges ar Class Dojo. Gofynnwn yn garedig i chi wneud hynny o fewn oriau rhesymol diwrnod gwaith yr athrawon.

Staff Cefnogi:  Miss Emma Smith & Mrs Nicola Evans

Thema: ‘Lawr ar Lan y Môr’

Mewnbwn chi fel Rhieni:
Yn ystod y tymor yma byddwn yn dysgu am greaduriaid cynefin y traeth a’r môr, bywyd a hanes Môr-ladron, Moroedd Cymru a’r Byd, Llongau, diogelwch yn y dŵr a thwristiaeth ar arfordir Cymru. Os oes gennych unrhyw syniadau, sgiliau neu ddiddordebau yr hoffech eu rhannu / arddangos gyda’r disgyblion yna cysylltwch âg athrawes eich plentyn os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth Ddefnyddiol i Rieni (PDF)


GWAITH CATREF


APIAU CYMRAEG DEFNYDDIOL

Cyw Tiwb logo

Cyw Tiwb 

App Store
Google Play

Tric a Chlic logo

Tric a Chlic

Gwefan Tric a Chlic

Sillafu Iaith Cyntaf logo

Sillafu Iaith Cyntaf

App Store

Canu Selog 2 logo

Canu Selog 2

Google Play

Byd cyw logo

Byd Cyw

App Store
Google Play

 

Ar y Fferm logo

Ar y Fferm

App Store

Betsan a roco logo

Betsan a Roco yn y Dref 1

Google Play

Bys a bawd

Bys a Bawd

App Store
Google Play

Campau Cosmig logo

Campau Cosmig

App Store

Dewin a doti logo

Dewin a Doti

Google Play

Cyw ar Wyddor logo

Cyw ar Wyddor

Gwefan
Google Play

Llyfrau Hwyl Magi Ann logo

Llyfrau Hwyl Magi Ann

App Store
Google Play