Ysgol Bro Cernyw

Dosbarth Cledwen (Meithrin a Derbyn)

Hafan > Plant > Dosbarthiadau > Dosbarth Cledwen (Meithrin a Derbyn)

Croeso i dudalen Dosbarth Cledwen!! 

Enw’r Athrawon: Mrs Elen Williams

Dolen gyswlt:
Os hoffech gysylltu gyda’r athrawon, y ffordd orau i wneud hynny yw drwy anfon neges ar Class Dojo. Gofynnwn yn garedig i chi wneud hynny o fewn oriau rhesymol diwrnod gwaith yr athrawon.

Staff Cefnogi: 
Mrs Gwenan Jones & Miss Aimee

Thema: ‘Creu Byd Hardd’

Mewnbwn chi fel rhieni:
Yn ystod y tymor yma byddwn yn dysgu am greaduriaid cynefin y traeth a’r môr, bywyd a hanes Môr-ladron, Moroedd Cymru a’r Byd, Llongau, diogelwch yn y dŵr a thwristiaeth ar arfordir Cymru. Os oes gennych unrhyw syniadau, sgiliau neu ddiddordebau yr hoffech eu rhannu / arddangos gyda’r disgyblion yna cysylltwch âg athrawes eich plentyn os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth Defnyddiol i Rieni (PDF)


GWAITH CATREF


APIAU CYMRAEG DEFNYDDIOL

Magi Ann logo

Magi Ann

App Store
Google Play

 

Cyw Tiwb 

App Store
Google Play

Tric a Chlic logo

Tric a Chlic

Gwefan Tric a Chlic

Sillafu Iaith Cyntaf logo

Sillafu Iaith Cyntaf

App Store

Canu Selog 2 logo

Canu Selog 2

Google Play

Ar y Fferm logo

Ar y Fferm

App Store

Betsan a Roco yn y Dref 1 logo

Betsan a Roco yn y Dref 1

Google Play

Bys a Bawd logo

Bys a Bawd

App Store
Google Play

Campau Cosmig logo

Campau Cosmig

App Store

Dewin a Doti logo

Dewin a Doti

Google Play

Cyw ar Wyddor logo

Cyw ar Wyddor

Gwefan
Google Play

Llyfrau Hwyl Magi Ann logo

Llyfrau Hwyl Magi Ann

App Store
Google Play